Toekomstverwachting

Uw hart zij niet naijverig op de zondaren,
maar beijvere zich voortdurend de Here te vrezen;
waarlijk, dan is er toekomst
en uw verwachting wordt niet afgesneden. Spreuken 23:17-18

Wees niet jaloers op slechte mensen,
maar heb altijd eerbied voor de Heer.
Dan zul je lang leven,
en heb je een toekomst.(bijbel in gewone taal)
Slechte mensen, zondaren, gaat het vaak voor de wind. Zo lijkt het tenminste. Je zou misschien ook wel zo rijk willen zijn. Jaloers zijn is dom, daar word je niet gelukkig van.
Als je steeds bedenkt wat de Here goed vindt en op Hem vertrouwt dan zorgt Hij voor je en hoef je niet bang te zijn voor de toekomst.


Lees ook:

Gods gedachten van vrede, hoop en toekomst
Gods gedachten van vrede, hoop en toekomst

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »