Toekomstverwachting

Uw hart zij niet naijverig op de zondaren,
maar beijvere zich voortdurend de Here te vrezen;
waarlijk, dan is er toekomst
en uw verwachting wordt niet afgesneden. Spreuken 23:17-18

Wees niet jaloers op slechte mensen,
maar heb altijd eerbied voor de Heer.
Dan zul je lang leven,
en heb je een toekomst.(bijbel in gewone taal)
Slechte mensen, zondaren, gaat het vaak voor de wind. Zo lijkt het tenminste. Je zou misschien ook wel zo rijk willen zijn. Jaloers zijn is dom, daar word je niet gelukkig van.
Als je steeds bedenkt wat de Here goed vindt en op Hem vertrouwt dan zorgt Hij voor je en hoef je niet bang te zijn voor de toekomst.


Lees ook:

http://www.brunstad.org/nl/christelijke-bemoediging/gods-gedachten-vrede-hoop-en-toekomst