Trouw en rechtvaardig

Wie in zeer weinig getrouw is, is ook in veel getrouw. En wie in zeer weinig onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig. Lucas 16:10

Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat.(NBV)

Er zijn heel veel situaties in ons leven waar het aankomt op onze betrouwbaarheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid. het nakomen van een afspraak, hoe we met geld omgaan of hoe we iets doorvertellen; kleine, voor ons besef misschien onbenullige dingen.

God ziet ons en beoordeelt ons doen en laten. Nu wordt bepaald of Hij straks kan zeggen:
“Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.” Matteüs 25:21

 


Lees ook:

Karaktereigenschappen van een christen
Karaktereigenschappen van een christen

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »