Uw God is mijn God

Maar Ruth zeide: Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten, door van u terug te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God; Ruth 1:16

Ruth was een heel bijzondere vrouw, evenals haar schoonmoeder Naomi. Het leven van Naomi was zo aantrekkelijk voor Ruth dat zij er alles voor over had om bij haar te blijven. Ze liet alles achter en vertrok met haar schoonmoeder uit Moab om voorgoed naar Bethlehem te gaan.

Meestal is de liefdesband tussen een schoonmoeder en schoondochter lang niet zo warm en goed als tussen Naomi en Ruth. Onzelfzuchtige liefde en geduld is een beproefd middel om dat yen goede te veranderen.
Naomi had een leven met God en bleef trouw aan Zijn geboden toen zij in Moab was, zelfs toen ze haar man en 2 zonen daar verloor.  Zij en Ruth zijn vele duizenden jaren nog bekend door hun aansporende voorbeelden.


Lees ook:

Hoe word je christen?
Hoe word je christen?

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »