Vergeving

Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Hem u vergeving van zonden verkondigd wordt; ook van alles, waarvan gij niet gerechtvaardigd kondt worden door de wet van Mozes, wordt ieder, die gelooft, gerechtvaardigd door Hem. Handelingen 13:38-39

Jezus Christus is een verlosser geworden voor alle mensen die bevrijd willen worden. Waarvan dan? Van het zondige, slechte leven dat zij geleid hebben.

Je krijgt vergeving voor heel je zondige verleden en kan een heel nieuw begin maken door het geloof in Hem, Jezus Christus, je heiland.


Lees ook:

Onze Heiland, Redder en Verlosser
Onze Heiland, Redder en Verlosser

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »