Verlies de moed niet

Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Hebr. 12:3

Laat tot u doordringen hoe hij standhield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. (NBV)
Als je de wil van God uitvoert in je leven en niet meedoet met de zondige praktijken in je omgeving, kun je de wind soms van voren krijgen. Jezus kreeg Heel veel tegenstand en verdroeg de tegenspraak.
Tegenstand en tegenspraak horen ook bij het leven van een discipel. Je kunt het in eigen kracht niet volhouden, maar wel in verbondenheid met je leidsman in de geloofskracht die Hij je geeft. Die kracht stelt je instaat om niet toe te geven, maar ook om het kwade niet toe te rekenen.

Zie ook: De wedloop en Kijk naar Jezus


Lees ook:

Hij geeft de moede kracht
Hij geeft de moede kracht

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »