Vernieuwd worden

Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. 2 Korinthiërs 4:16

De apostel Paulus heeft enorm veel meegemaakt en veel geleden. Zijn lichaam wilde niet goed meer mee, maar dat was minder belangrijk voor hem. In zijn innerlijk vond iets plaats dat veel belangrijker was. Een dagelijks vernieuwingsproces dat maakte dat alle verdrukkingen daarbij als het ware in het niet vielen. Het was integendeel zo dat al die moeite en pijn voor hem nodig waren om vernieuwd te worden. Dat wordt duidelijk als we vers 17 erbij lezen.

“Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid”

Een eeuwige heerlijkheid, een diep altijd blijvend geluk, komt alleen in ons leven als ook wij dagelijks vernieuwd worden. Juist door dingen die moeilijk voor ons zijn worden we geconfronteerd met het slechte in ons. Dat kunnen we door de kracht van de heilige Geest overwinnen. We worden bevrijd van al het negatieve in ons en er komen goede vruchten in de plaats.

 


Lees ook:

From light affliction to an eternal glory. 2 Corinthians 4:17
Van lichte verdrukking naar een eeuwig gewicht van heerlijkheid

Niemand wenst zichzelf beproevingen toe, maar waarom zijn juist deze ervaringen de weg tot het verkrijgen van Gods heerlijkheid? Lees meer »

2 Korinthiërs 4:16