vervuld met de heilige Geest

en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Handelingen 2:4

Op het pinksterfeest in Jeruzalem gebeurde wat de Here Jezus beloofd had na zijn opstanding.
De Heilige Geest kwam en manifesteerde zich met grote kracht. De eenvoudige discipelen getuigden van Jezus en zijn opstanding in voor hen vreemde talen. Dit had een enorme uitwerking. De eerste christengemeente werd gevormd.
De Heilige Geest is ook nu met kracht werkzaam en ook wij kunnen vervuld worden met de Heilige Geest.


Lees ook:

”Maar jullie zullen kracht krijgen wanneer de Heilige Geest over jullie komt”
”Maar jullie zullen kracht krijgen wanneer de Heilige Geest over jullie komt”

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »