Vrede

Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, VREDE, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Galaten 5:22

Er wordt in de wereld veel over vrede gepraat. Er worden vredesverdragen gesloten, vredesbewegingen opgericht die vredesmarsen houden en vredesconferenties beleggen. Maar het loopt meestal op een fiasco uit en massa’s kinderen lijden erdoor.

Dit komt door een groot probleem; de werken van het vlees …VETEN, TWIST, UITBARSTINGEN VAN TOORN, TWEEDRACHT, PARTIJSCHAPPEN …Galaten 5:20-21
Eén heeft het grote probleem opgelost. Dat is de Vredevorst Jezus Christus. Hij kwam met de boodschap van het kruis, waaraan alle vijandschap (onvrede) gedood kan worden. Zelf gaf Hij het voorbeeld en brak door zijn dood alle tussenmuren van vijandschap af.
Hij is de ware Vredestichter en trouwe christenen volgen hun Voorloper daarin na. Ze krijgen vrede in zichzelf en kunnen vrede brengen.
Zij mogen met hun heer Jezus Christus eenmaal een 1000-jarig vrederijk oprichten. Op deze zonen Gods wacht de hele schepping met reikhalzend verlangen!


Lees ook:

Waar komt de onvrede vandaan?
Waar komt de onvrede vandaan?

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »