Want een Kind is ons geboren

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Jesaja 9:5

“Hoe zal ik U ontvangen” Dat is de eerste regel van een bekend kerstlied. Het is een goede vraag om jezelf te stellen. Is Jezus voor mij het kindje in de kribbe waar we een mooi feest in de donkere winter aan te danken hebben, of ontzettend veel meer? Jezus is voor ons, voor jou en mij, geboren met een fantastisch liefdedoel. Hij heeft als mens van vlees en bloed, zoals jij en ik, op aarde geleefd. Ondanks dat Hij als ieder ander mens verzocht werd tot het kwade, heeft hij alle slechte tendensen van de mens uitgeroeid in de 33 jaar dat Hij op aarde leefde. Daardoor kan Hij enorm veel voor je betekenen. Lees onderstaand artikel over Jezus, dat helpt vast om een antwoord te geven op de vraag:”Hoe zal ik U ontvangen”


Lees ook:

Jezus, onze Verlosser
Jezus, onze Verlosser

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »