Wat God heeft verbonden ……

En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Matt. 19 : 5-6

En hij vervolgde: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’ (NBV)

Er zullen niet zoveel getrouwde mensen zijn die beseffen dat zij door God aan elkaar verbonden zijn tot een blijvende eenheid voor de rest van hun leven. En toch is het zo, je bent ertoe bestemd om een eenheid te zijn en te blijven!

Als de liefde van God in je hart regeert krijgt niets de kans om je uit elkaar te drijven.
‘Omdat u harteloos en koppig bent, daarom heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten.’ Dat is volgens Jezus de oorzaak van veel ellende in een huwelijk.

Hij laat het er echter niet bij om de oorzaak te noemen, maar heeft het ook mogelijk gemaakt om af te komen van je harteloosheid en koppigheid. Het is dan wel nodig om die narigheid niet bij de ander, maar bij jezelf te zoeken en te vinden. Dat is de- weg naar huwelijksgeluk, ook als je elkaar soms niet begrijpt.


Lees ook:

Hoe is een huwelijk volgens Gods Woord?
Hoe is een huwelijk volgens Gods Woord?

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »