Wees zeer sterk en moedig

Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. Jozua 1:7
Maar je moet je wel vastberaden en vol vertrouwen heel precies aan de hele wet houden die je van Mozes hebt gekregen. Doe precies alles wat daarin staat. Dan zal het goed met je gaan, overal waar je gaat (basis bijbel)

 

Jozua, de opvolger van Mozes, kreeg een heel speciale opdracht van God. Hij had altijd heel dicht bij God geleefd en geleerd om zijn stem te verstaan. Maar in wezen gold deze opdracht en de beloften die er bij hoorden voor alle Israëlieten. Wonen in het beloofde land, was de heerlijke belofte na een zwerversbestaan in de woestijn.
Ontrouw van 1 man had enorme gevolgen voor het hele volk. Dat werd heel duidelijk toen Achan iets had weggepakt voor zichzelf in Jericho.

 

Ook deze geschiedenis is een voorbeeld voor ons,christenen. Iedere Christen  heeft een opdracht voor zijn leven. Zoals Jozua het volk Israël het beloofde land binnenleidde, leidt Jezus ons een nieuw leven binnen, als we Hem volgen en als we ons nauwkeurig houden aan alles wat Hij ons geboden heeft. (Mat. 28:19) Dan zegent God ons met een gelukkig leven.

Lees ook:

Discipelleven
Discipelleven

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »