Weest in geen ding bezorgd

Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Philippenzen 4:6

Er zijn zo veel dingen waar je bezorgd over kan zijn. Van die onzekerheden, waar je vragen over hebt. Ze willen je onrustig en angstig maken en ze beroven je van je blijdschap.
Wanneer God echter je Heer is, dan zorgt Hij voor je. Breng je zorgen in een indringend gebed bij Hem. Bidt in vertrouwen dat Hij je hoort en je krijgt zijn vrede in je binnenste, zodat je Hem kan danken. Veel mensen hebben ervaren hoe God gezorgd heeft voor een oplossing die ze zelf niet konden bedenken.


Lees ook:

Bezorgdheid – iets onvermijdelijks in het leven?
Bezorgdheid – iets onvermijdelijks in het leven?

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »

kind