Wie anderen zegent

De zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt,
wie laaft, wordt ook zelf gelaafd.Spreuken11:25

Als je anderen goed doet, krijg je het zelf zo goed. Geef anderen te drinken en je eigen dorst wordt gelest.
Je kunt je bezighouden met je eigen verlangens. Je hunkert bijvoorbeeld naar wat aandacht en warmte. Begin zelf die aandacht en warmte te geven en het zal je blij maken.
Geloof in Gods Woord. Het werkt, je zult het zelf ervaren.


Lees ook:

Hoe kan God mij helpen?
Hoe kan God mij helpen?

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »

dorst