wie tot God komt

maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. Hebr. 11:6

Net als die geloofsmannen en -vrouwen die genoemd worden in Hebreeën 11 kunnen wij Gods goedheid en leiding ervaren in ons leven. Geloof dus dat Hij bestaat en doe wat je maar kunt om Hem te vinden.


Lees ook:

Zien, horen EN doen
Zien, horen EN doen

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »