Wie zal u kwaad doen?

En wie zal u kwaad doen, als gij u beijvert voor het goede? Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken. 1 Petrus 3:13-14

In moeilijke en dreigende situaties kan de schrik je om het hart slaan. Zo was het ook met de knecht van Elisa. “Wat moeten we doen?” riep hij ontsteld uit. Het antwoord van de profeet aan zijn knecht was eenvoudig. “Vrees niet, want zij die bij ons zijn, zijn talrijker dan zij die bij hen zijn.” 2 Koningen 6:16. God opende zijn ogen en hij zag een legermacht van engelen om zich heen. Laten ook wij, als wij ons beijveren voor het goede, op Gods bescherming vertrouwen en ons geen schrik laten aanjagen.


Lees ook:

Elisa: Het onzichtbare leger
Elisa: Het onzichtbare leger

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »