Wijsheid van boven

Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Jacobus 3:17

De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. (NBV)

God heeft een onmetelijke zee aan wijsheid, waar Hij graag van wil uitdelen aan mensen.

Wijsheid is niet hetzelfde als het kunnen bedenken van slimme of verstandige oplossingen.

God geeft het juiste inzicht in alle mogelijke situaties en oplossingen aan mensen die zich voortdurend door God laten reinigen zodat hun motieven edel worden, ze niet hun eigenbelang zoeken, maar dat van anderen.

Zulke mensen worden door God in staat gesteld om vrede te stichten, en daar hoef je niet pienter voor te zijn.


Lees ook:

De liefde is niet opgeblazen
De liefde is niet opgeblazen

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »