Zeg niet, ik ben te jong

De HERE echter zeide tot mij:Zeg niet, ik ben jong, want tot een ieder, tot wie Ik u zend, zult gij gaan, en alles wat Ik u gebied, zult gij spreken. Jeremia 1:7

Zeg niet: “Ik ben te jong.” Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden – spreekt de HEER. (NBV)

God heeft extra veel interesse in jonge mensen. Er is maar één man als Jeremia geweest die in de tijd dat hij leefde door God gebruikt kon worden. Hij was niet meegegaan met de afvallige stromingen van die tijd.

Ook nu in onze maatschappij, die steeds zedelozer wordt, roept God jonge mensen om getuigen te worden van een rein leven zoals God dat bedoeld heeft. En je hoeft nu niet de enige te zijn.

Christendom dat radicaal breekt met de zonden van deze tijd is juist voor jonge mensen die niet met de massa meegesleurd willen worden.
Wees daarom niet bang als christen, maar wees trouw, kom uit voor de waarheid. God komt je te hulp en maakt je sterk.

Zeg niet: ik ben te jong. Het duurt niet zo lang voor je oud en wellicht onbruikbaar geworden bent voor wat God met jou wil bereiken.


Lees ook:

Hoe weet ik wat Gods plan met mij is?
Hoe weet ik wat Gods plan met mij is?

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »