Zegen, opdat u ook zelf zegen ontvangt

Vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven. 1 Petrus 3:9

Voor veel mensen is het al heel wat om niet terug te schelden als ze worden uitgescholden en als hen iets is aangedaan niet met gelijke munt terug te betalen. Ben je een christen dan doe je dat niet.
Iedere christen wil graag door God gezegend worden en het is Gods bedoeling om ons te zegenen, daartoe heeft Hij ons geroepen.
Maar die zegen van God hangt wel af van hoe wij onze medemensen behandelen, of wij boos terug doen en terug schelden, of juist zegenen!


Lees ook:

Wees tot zegen
Wees tot zegen

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »