Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

En Hij, die op de troon gezeten is, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Openbaring 21:5

God maakt alle dingen nieuw. Hij maakt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar geen onrecht meer zal zijn.
Nu op deze aarde waar veel onrecht is worden mensen gevormd die deel gaan uitmaken van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zij laten zichzelf vernieuwen door het evangelie. Zij leren, net als God de Vader en Jezus Christus, onrecht te haten en gerechtigheid liefhebben. Niet het recht naar hun eigen oude maatstaven, maar rechtvaardigheid volgens Gods Woord.

Efeziërs 4:21-24
Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

 


Lees ook:

Wederom geboren
Wederom geboren

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »