Ziekte; tot eer van God

Toen Jezus het hoorde, zeide Hij: Deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt worde. Johannes 11:4

Ik weet niet wat goed voor mij is . Ik heb mijn leven in Gods hand gelegd. Ik geloof en vertrouw op Hem dat Hij mij leidt op de weg naar de hemel.
Van het waarom begrijp ik niet veel, maar ik weet zeker dat het het allerbeste voor mij is .
God overziet veel meer en heeft hier een bedoeling mee, zowel voor mijzelf als voor degene om mij heen. En als mijn lichaam dood gaat kom ik in de hemel.

Ik ben gelukkig ondanks mijn ziekte en beperkingen,

(Dit is geschreven door iemand die nog midden in het leven staat en een ernstige ziekte heeft)


Lees ook: