Zijn striemen brachten ons genezing.

Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.Jesaja 53:5

Jezus verdroeg alle smaad en alle onrecht. Toen Hij voor Pilatus stond deed Hij zijn mond niet open om zich te verdedigen. Ook in zijn binnenste was het stil. Geen enkel verwijt, geen enkele klacht. Alle zonde was overwonnen toen Hij aan het kruis uitriep: “Het is volbracht”
Hij heeft de straf gedragen voor de enorme schuld van ons mensen, terwijl Hij zelf absoluut onschuldig was. Als het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
“Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus” Romeinen 5:1


Lees ook:

Vergeving van zonden
Vergeving van zonden

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »