De volmaakte weg gaan

Een psalm van David.
HEER, wie mag gast zijn in uw tent,
wie mag wonen op uw heilige berg?
Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is,
wie oprecht de waarheid spreekt.
Hij doet aan lasterpraat niet mee,
hij benadeelt een ander niet
en drijft niet de spot met zijn naaste. Psalm 15:1-3

Er is niets beters dan dicht bij De Here God te zijn.

God verdraagt geen leugenaar, lasteraar, dief of spotter in zijn nabijheid.

Heeft David het dan over iets dat onmogelijk is, kan iemand de volmaakte weg gaan? Net als veel psalmen is dit een profetische belofte die slaat op het nieuwe leven waar het Nieuwe Testament van getuigt.

Jezus is als mens de volmaakte weg gegaan en heeft die weg ook gebaand voor zijn volgelingen. Op die weg leren we om te doen wat goed is en we krijgen er kracht om al het slechte te overwinnen.


Lees ook:

Een discipel zijn is een persoonlijke zaak
Een discipel zijn is een persoonlijke zaak

Raymond is elke dag enthousiast voor deze ongelooflijk interessante en herscheppende, levenslange opleiding. Lees meer »

Psalm 15:1-3