Altijd waakzaam en bidden

Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. Lucas 21:36

Als we niet waakzaam zijn wordt ons leven overheerst door van alles en nog wat. en komen er niet eens aan toe om te bedenken wat de wil van God is, daarom te bidden en dan te doen!
Het is beslissend voor ons om waakzaam te zijn en te bidden anders worden we meegesleurd door de tijdgeest die bijna alle mensen beheerst.
We willen straks graag bij Jezus komen, maar dan moeten we wel doen wat Hij zegt.

Veel christenen zien uit naar de dag dat ze samen zullen zijn met Jezus Christus. Maar niet iedereen zal zo ontvangen worden als staat in Mattheus 25:21
Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.”

Als Jezus  onze heiland en heer is laten we dan in liefde aan Hem zijn toegewijd. Dan zien we ook hoopvol zijn komst tegemoet.