behouden worden, doordat Hij leeft

Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; Rom.5:10

Toen Jezus stierf aan het kruis verzoende Hij alle mensen met God. Als iemand Jezus aanneemt als zijn Heiland wordt hij verlost van de eeuwige straf die hij verdiend heeft. Dat is voor ieder mens mogelijk. Natuurlijk wil je dan helemaal stoppen met je zondige, slechte leven. Het besef dat je zonden vergeven zijn maakt je enorm dankbaar. Je bekeert je daarvan en je begint een nieuw leven, maar hoe is een nieuw leven mogelijk? De zonde is immers een heel sterke macht?

Jezus is gestorven voor onze zonden, maar Hij is ook opgestaan en Hij leeft voor iedereen die met heel zijn hart de zonde haat en God liefheeft. Zo iemand wordt gaandeweg behouden, of met andere woorden verlost of bevrijd van het slechte dat in hem woont.


Lees ook:

Salvation by the life of Christ
Salvation by the life of Christ

Purchase or download Christian literature at Christian BookShop, the online bookstore for Hidden Treasures Foundation Publishers (HTFP)/Stiftelsen Skjulte Skatter Forlag (SSSF). Lees meer »