behouden worden, doordat Hij leeft

Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft; Rom.5:10

Toen Jezus stierf aan het kruis verzoende Hij alle mensen met God. Als iemand Jezus aanneemt als zijn Heiland wordt hij verlost van de eeuwige straf die hij verdiend heeft. Dat is voor ieder mens mogelijk. Natuurlijk wil je dan helemaal stoppen met je zondige, slechte leven. Het besef dat je zonden vergeven zijn maakt je enorm dankbaar. Je bekeert je daarvan en je begint een nieuw leven, maar hoe is een nieuw leven mogelijk? De zonde is immers een heel sterke macht?

Jezus is gestorven voor onze zonden, maar Hij is ook opgestaan en Hij leeft voor iedereen die met heel zijn hart de zonde haat en God liefheeft. Zo iemand wordt gaandeweg behouden, of met andere woorden verlost of bevrijd van het slechte dat in hem woont.


Lees ook:

What does it mean to be saved by the life of Christ? Romans 5:10
What does it mean to be saved by the life of Christ? Romans 5:10

In Romans 5:10 Paul speaks about a salvation by the life of Christ after being saved by reconciliation through His death. What is this “much more” salvation? Lees meer »