Dank God wat er ook gebeurt

dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. 1 Thes.5:18

dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. (NBV)

Als je gelooft dat God alle dingen doet meewerken ten goede (Rom.8:28) zullen we Hem dan niet danken voor alles wat Hij goed voor ons vindt? Dat is niet zo moeilijk als je omstandigheden prettig zijn, zonder tegenslag. Maar zelfs dan kan het zijn dat je er niet voor dankt omdat je het zo vanzelfsprekend vindt.

Komt er tegenslag, dan wordt het echt anders. Dan moet je vechten om niet ondankbaar, of zelfs opstandig te worden. “dankt onder alles” is in dat geval een bemoediging die je echt nodig hebt, en komt het aan op het geloof dat juist dit goed voor je is.

God wil ons vormen, want in zijn eeuwige koninkrijk passen alleen mensen die door en door dankbaar zijn.

Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, Hebr.12:28


Lees ook:

Altijd dankbaar
Altijd dankbaar

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »