de Geest uit God / de geest der wereld

Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. 1 Korinthiërs 2:1

De Heilige Geest wordt hier de Geest uit God genoemd. Paulus had die Geest ontvangen en werd er door geleid.
Er is ook een andere geest, die hier de geest van de wereld word genoemd en ergens anders de tijdgeest.
Ook als je christen bent moet je jezelf afvragen: welke geest heb ik?
De tijdgeest beïnvloedt de mensen, en helaas ook veel christenen, om bezig te zijn met van alles, behalve met het koninkrijk van God. De Geest uit God bewerkt dat we ons voorbereiden op de eeuwigheid. Hij bewerkt dat we nederig zijn en genade krijgen waardoor we de rijkdom van Gods bedoeling met ons leven gaan zien. De geest van de wereld verhindert dat. Laat dat niet gebeuren.

Lees ook:

De tijdgeest of de Heilige Geest: wat heeft de macht over jou?
De tijdgeest of de Heilige Geest: wat heeft de macht over jou?

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »