Een boom aan het water

Welzalig de man die niet wandelt  in de raad der goddelozen,
die niet staat op de weg der zondaars,  noch zit in de kring der spotters;
maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft,  en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.
Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen,  die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
welks loof niet verwelkt;  – al wat hij onderneemt, gelukt.Psalm 1:1-3

Wie wil niet zijn als een boom zoals in deze psalm zo beeldend is beschreven, altijd groen en fris, met heerlijke vruchten? Wat is het stromende water dat voor het overvloedige leven zorgt?
David wist het; door zich te verdiepen in de wet kreeg hij gemeenschap met de Here God. Voor hem was het ook duidelijk dat het leven gevende water vergiftigd zou worden door om te gaan met goddelozen, zondaars of spotters.

David was enorm blij met de wet die God aan het volk Israël had gegeven.Hij leefde er mee.

Christenen hebben nog meer gekregen als David, ” het levende en blijvende woord van God” waar Petrus over schrijft. Het is onvergankelijk zaad waardoor we wedergeboren kunnen worden, een totaal nieuw leven kunnen krijgen. Het is onvervalste melk die we nodig hebben om op te kunnen groeien. Laten we ons net als David ervan bewust zijn van de schadelijke invloeden van spotters, goddelozen en zondaren, zodat God onze levensboom krachtig kan zegenen.


Lees ook:

Hoe kan ik Gods goedheid ervaren?
Hoe kan ik Gods goedheid ervaren?

Hoe ik over God denk – de manier waarop ik Hem ervaar – is in wezen een weerspiegeling van mijzelf. Lees meer »

Psalm 1:3