Een bron van leven

De uitspraken van een rechtvaardige zijn een bron van leven,
de woorden van een goddeloze verhullen geweld Spreuken 10:11

God is de Rechtvaardige en Jezus is gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen.

Wat Jezus gezegd heeft op aarde en ook de uitspraken van rechtvaardige mensen is tot hulp en zegen voor de mensen geweest, en is dat nog steeds

Ook wij zijn geroepen om rechtvaardig te worden in al ons doen en laten, zodat ook onze uitspraken een bron van leven worden.


Lees ook:

Karaktereigenschappen van een christen
Karaktereigenschappen van een christen

Wat zijn de karaktereigenschappen van een christen? Is er een manier om verschil te maken tussen echte en “onechte” christenen? Lees meer »