Ere zij God

‘En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.’‭‭Lucas‬ ‭2:13-14‬

De komst van de Here Jezus naar de aarde werd begeleid door een groot leger uit de  hemel dat zong tot eer van God. Een nieuwe tijd was aangebroken, Jezus  was gekomen. Hij zou tijdens zijn leven alle vijandschap, die in ieder mens aanwezig is, uitschakelen.

Jezus wordt met recht de Vredevorst genoemd. Hij heeft alle vijandige duistere machten voor goed overwonnen.
Jezus is heerser over een rijk waar vrede heerst. Je kunt toegang tot zijn rijk krijgen als je in jezelf alles wat vijandschap is, zoals bijvoorbeeld afgunst en achterdocht, van harte kwijt wil. Hij wordt dan ook jouw vredevorst. De macht waardoor Jezus de overwinning behaalde over alle vijandschap wil hij dan ook aan jou geven. Dan hoor je bij de ‘mensen des welbehagens’ waar de engelen van zongen. Je krijgt vrede van binnen en wordt een vredestichter, tot eer van God.

We wensen alle lezers van Bemoedigende Bijbelteksten een gezegend kerstfeest.

Luister eens naar een prachtige uitvoering van  ‘O Holy Night’


Lees ook:

“Wij hebben zijn ster in het Oosten gezien…”
“Wij hebben zijn ster in het Oosten gezien…”

Wie beseft dat God altijd heel dichtbij is? Elke dag opnieuw, ons hele leven? Dat Hij in alles wat gebeurt ook een plan heeft met ons leven. Het kerstverhaal Lees meer »