Gelukkig door vertrouwen op God

Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,
die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft,
hij die trouw is tot in eeuwigheid, Psalm 146:5-6 (NBV)

Je moet geluk niet gelijk stellen aan goede gevoelens. Geluk is niet alleen een menselijke emotie, maar een gevestigd vertrouwen in God en zijn liefde voor mij; een diepe geestelijke rust en zekerheid. Er staat geschreven: “Verheug je altijd.” Dat betekent niet dat je je verheugt over het pijnlijke dat is gebeurd, maar je verheugen dat ik weet dat de hand van God over mij is ongeacht wat er is gebeurd. Te weten dat ik op Hem kan leunen, dat Hij me zal dragen en in zijn hand zal houden door de moeilijke tijden, door de beproevingen, door de zorgen


Lees ook:

Are Christians supposed to always be happy?
Are Christians supposed to always be happy?

Purchase or download Christian literature at Christian BookShop, the online bookstore for Hidden Treasures Foundation Publishers (HTFP)/Stiftelsen Skjulte Skatter Forlag (SSSF). Lees meer »

Ik heb de sleutel tot geluk gevonden
Ik heb de sleutel tot geluk gevonden

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »