Hebt uw vijanden lief

Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen, opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader, die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Mattheus 5:44-45

Dit is één van krachtigste uitspraken van Jezus. God geeft in zijn goedheid zon en regen zonder onderscheid te maken tussen mensen. Hij wil dat wij zijn kinderen zullen zijn.

We zijn niet zomaar kinderen van onze hemelse Vader. Nee, dat blijkt uit ons leven en hoe we omgaan met mensen die lelijk tegen ons zijn.

Jezus had veel vijanden en dat kwam vooral doordat hij hen onverbloemd de waarheid zei.Ook zijn confronterende woorden waren gedreven door echte liefde, ook al werd dat anders opgevat. Hij bad voor zijn vijanden en vergaf hen.

Echte liefde heeft allerlei kanten en verschillende uitingen.


Lees ook:

Hoe kan ik Gods goedheid ervaren?
Hoe kan ik Gods goedheid ervaren?

Hoe ik over God denk – de manier waarop ik Hem ervaar – is in wezen een weerspiegeling van mijzelf. Lees meer »