In Bethlehem Efrata gebeurde het

En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Micha 5:1

Micha profeteerde honderden jaren tevoren over de Heiland, Jezus Christus, die van eeuwigheid af de zoon van God was. Wat hij profeteerde gebeurde precies op tijd. Alles ging volgens Gods plan in een moeilijke tijd.

God heeft zijn verlossingsplan ook nu, voor ons, in onze tijd.

Wij wensen u een gezegend kerstfeest


Lees ook:

“Wij hebben zijn ster in het Oosten gezien…”
“Wij hebben zijn ster in het Oosten gezien…”

Wie beseft dat God altijd heel dichtbij is? Elke dag opnieuw, ons hele leven? Dat Hij in alles wat gebeurt ook een plan heeft met ons leven. Het kerstverhaal Lees meer »