In Christus volmaakt

Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Hiervoor span ik mij ook in, onder zware strijd, naar zijn werking, die in mij werkt met kracht.Kolossenzen 1:27b-28

We zijn als christenen geroepen om volmaakt te worden, dus steeds meer op Christus te gaan lijken in ons leven. We worden dat niet vanzelf. We hebben mensen nodig zoals Paulus, dienaren van Christus die in gemeenschap met Hem leven. Zulke voorgangers krijgen wijsheid en kracht om ons te onderrichten en als dat nodig is wijzen ze ons terecht.

Als we steeds meer op Hem willen lijken, moeten we een groot verlangen hebben om onze Heer Jezus Christus te leren kennen. Dan wil Hij ons zelf leren. “leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart” was destijds zijn oproep die wij ook nu ter harte moeten nemen.

We kunnen van Jezus leren door zelf Gods Woord te lezen en te geloven. We kunnen leren van mensen die ons voorgegaan zijn op de weg om volmaakt te worden. (Zij kunnen zeggen: volg mij na, zoals ik Christus navolg) We kunnen van Jezus leren door zelf naar zijn stem in ons binnenste te leren luisteren.

Maar bij alles wat we leren gaat het er om dat we het in praktijk brengen. De apostel Jakobus zegt daarom: “weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden”Jakobus 1:22


Lees ook:

Karaktereigenschappen van een christen
Karaktereigenschappen van een christen

Wat zijn de karaktereigenschappen van een christen? Is er een manier om verschil te maken tussen echte en “onechte” christenen? Lees meer »

Kol 1,27b-28a