Jezus kennen

(Dit alles) om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Philippenzen 3:10-11

Paulus, de schrijver van de brief aan de Philippenzen, had Jezus leren kennen en hield intens veel van hem. Hij had de liefde en vergeving van Jezus leren kennen, maar er was veel meer en daar verlangde Paulus ook naar. Hij wilde voor eeuwig zo dicht mogelijk bij zij Heiland zijn en hij schrijft hoe hij dat wilde bereiken. Paulus laat zijn lezers diep in zijn hart kijken om hetzelfde verlangen ook in anderen te wekken.

Het is niet eenvoudig om te begrijpen wat deze verzen inhouden, maar voor wie ernaar verlangt maakt de Heilige Geest het duidelijk


Lees ook:

Hoe goed ken je Jezus?
Hoe goed ken je Jezus?

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »