Kom ik om, dan kom ik om.

Ga heen, vergader al de Joden die zich in Susan bevinden, en vast om mijnentwil: eet noch drinkt drie dagen, zo min des nachts als des daags. Ook ik en mijn dienaressen zullen op dezelfde wijze vasten en dan zal ik tot de koning gaan ondanks het verbod; kom ik om, dan kom ik om. Esther 4:16

Dit waren de woorden van Esther, een Joods meisje dat koningin werd, de vrouw van Ahasveros, de machtige vorst van het Perzische rijk.
Esther stelde haar leven in de waagschaal en God gebruikte haar om het Joodse volk te redden. Het is bijzonder interessant om de geschiedenis van Esther en haar oom Mordechai te lezen. Het boze plan van Haman om de joden uit te roeien werd verijdeld. Alle gebeurtenissen waren nauwkeurig door God gepland en Hij kon Esther als sleutelfiguur in dat plan gebruik. De overwinning van de Joden op hun vijanden wordt nog steeds ieder jaar gevierd met het Ponerim feest.

Laat het voorbeeld van Esther ons inspireren om de wil van de Here God te doen wat het ons ook kost en vertrouwen op zijn leiding.


Lees ook:

Hij geeft de moede kracht
Hij geeft de moede kracht

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »

Esther 4:16