Maar jullie helemaal anders: jullie hebben Christus leren kennen.

Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Ef. 4:20-24

Paulus heeft het in zijn brieven een paar keer over de tegenstelling tussen de oude mens en de nieuwe mens.
Als we ons van harte tot Jezus Christus bekeerd hebben, zijn we opnieuw geboren, nieuwe mensen geworden.
Zoals we voor onze bekering waren en zoals we toen leefden, dat is onze oude mens. Daarmee moet het afgelopen zijn.
Dat oude leven is niet automatisch weg. Paulus benoemt het: bedrieglijke (seksuele) begeerten, leugen, diefstal, vuile taal enzovoort.
Dat alles moet je bewust wegdoen, afleggen. Je leven moet en kan totaal veranderen.

Als nieuwe mens leef je met God en zijn Woord, de Bijbel. De Heilige Geest werkt in je binnenste en geeft je kracht. De manier waarop je denkt wordt nieuw, echte rechtvaardigheid en heiligheid gaan je dagelijks leven bepalen.
Dat is een fantastisch leven met een goed geweten, rust en blijdschap, in eenheid met andere nieuwe mensen.
Het is een leven in ontwikkeling, er vindt een voortdurende vernieuwing plaats naarmate we Jezus beter leren kennen.


Lees ook:

Hoe bekeer ik mij?
Hoe bekeer ik mij?

Passen de gedachten die je laat rondgaan in je hoofd wel bij de goede christen waarvan iedereen denkt dat je dat bent? Moet je je misschien bekeren en binnenin Lees meer »

bidden