Niet oordelen

Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt; want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Math.7:1-2 (HSV)

Wij hebben zo gauw ons oordeel klaar als we iemand iets zien doen wat we niet begrijpen. Vaak is het vervolg dan dat we het delen met anderen en dat die anderen dan ook hun vaak onterechte oordeel klaar hebben, helemaal onterecht en vaak onrechtvaardig.

Doe dat niet, zegt Jezus. Je moet iemand de maat niet nemen, een maat waarmee je anders zelf ook gemeten zal worden.

Door deze waarschuwing van Jezus ter harte te nemen, voorkomen we heel veel narigheid.


Lees ook:

“Oordeel niet” – Hoe serieus neem je Jezus’ gebod?
“Oordeel niet” – Hoe serieus neem je Jezus’ gebod?

Alleen God is in staat om rechtvaardig te oordelen, en we moeten alle oordeel aan Hem overlaten! Lees meer »