Ons dagelijks kruis

Hij zei tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden. Lucas 9:23-24

Het spreekwoord “Ieder huisje heeft zijn kruisje” betekent dat iedereen zijn eigen lijden heeft. Verdraag dat nou maar, je bent niet de enige, bedoelt men er mee te zeggen.

Het “kruisje” uit het spreekwoord is iets wat je overkomt. Het kruis van Jezus is iets anders, dat moet je bewust opnemen. Dat doe je in de eerste plaats door jezelf te verloochenen.

Ieder mens moet zich wel een beetje verloochenen om niet in botsing met zijn omgeving te komen. Bijvoorbeeld door netjes vijftig te rijden in de bebouwde kom, ook als je haast hebt. Of door niet voor te dringen bij de kassa in de supermarkt. Dat is niet de zelfverloochening die Jezus bedoelde.

Jezus verloochende zijn eigen wil om de wil van zijn Vader te kunnen doen. Daarin zullen we hem navolgen en dus onze eisen en begeerten die tegen Gods wil ingaan verloochenen.
Jezelf zo verloochenen dat je niet meer je eigen zondige wil uitvoert, dat is het om je kruis op te nemen.
Het kruis spreekt over sterven; over je leven verliezen. We moeten ons zondige leven verliezen. Als we dat willen kunnen we van Jezus leren en langzamerhand meer en meer worden zoals Hij.
Door Jezus te geloven en dagelijks ons kruis op te nemen krijgen we gemeenschap met Jezus. Hij gaat ons leiden en geeft ons kracht.

Is het erg om je eigen leven te verliezen? Nee, we worden verlost van ons egoïsme, onze hoogmoed en alle mogelijke andere zonden die ons plagen. Dat zondige leven raken we kwijt en het leven van Jezus komt er voor in de plaats.


Lees ook:

Wat betekent het om dagelijks je kruis op te nemen?
Wat betekent het om dagelijks je kruis op te nemen?

Jezus zei dat iemand die zijn discipel wil zijn “dagelijks zijn kruis moet opnemen”. Hoe doe je dat dan? Lees meer »

Lucas 9:23