Schuilen bij God

Een kleinood van David.
Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.
Ik heb tot de HERE gezegd: Gij zijt mijn Here,
ik heb geen goed buiten U. Psalm 16:1-2

In deze Psalm kijken we in het hart van David en zien we zijn vertrouwen op De Here, zijn God. Hij noemt de Here zijn heer die alles voor hem betekent. Buiten de Here is niets belangrijk voor David.
Dat heeft hij ook heel bewust tegen de Here gezegd.

Als je bij iemand wil schuilen moet je dicht bij hem blijven, dan kan hij je beschermen. David bleef dicht bij de Here God door dicht bij Zijn geboden te blijven. Psalm 119, de langste Psalm is daar aan gewijd. Hij zingt in allerlei toonaarden hoe lief hij God heeft en zijn geboden.

Veel gelovigen houden van de Psalmen, vinden er troost en hulp in en bidden ook God om bescherming als er gevaar dreigt. Maar hoe is het als het gevaar geweken Is? Hoe dicht leef je dan bij de Here God en zijn Woord?

Wij zijn geroepen tot gemeenschap met God en zijn Zoon Jezus Christus. Hoe dicht leven we bij Hem, die jou en mij zo innig liefheeft? Zeggen we ook: Buiten het leven met u en voor u is er niets belangrijk voor mij?
Zouden we niet veilig zijn als we zo leven?


Lees ook:

Werp al je zorgen op God
Werp al je zorgen op God

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »