Uw redelijke eredienst

Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Romeinen 12:1-2

Leef in harmonie met God. Gebruik je lichaam om zijn wil te doen en laat je denken vormen door Gods Woord om weg te komen van het wereldse hoogmoedige egocentrische denken. God is barmhartig en wil ons graag helpen. Op Hem kan je een beroep doen. Hij heeft ons geluk voor ogen.


Lees ook:

Een hoopvol nieuwjaar
Een hoopvol nieuwjaar

Welke hoop hebben wij als christenen in het komende jaar? Lees meer »