uw wil geschiede

uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Matteüs 6:10

Laat uw wil op aarde gedaan worden, net zoals dat in de hemel gebeurt.

Dit is een deel van een gebed dat Jezus aan zijn discipelen leerde. Het wordt het ‘Onze Vader’ genoemd.
Jezus stond steeds in verbinding met God, zijn Vader. hij was gekomen om Gods wil te doen op aarde. Zijn discipelen zagen hoe hij bad en wilden leren bidden zoals Hij.
Jezus wilde hen, en ons, niet leren om het ‘Onze Vader’ op te zeggen of na te zeggen maar dat het een welgemeend en persoonlijk gebed zou zijn.
Dan geven we uitdrukking aan ons verlangen naar dat koninkrijk, waar Gods wil wordt uitgevoerd zoals dat in de hemel gebeurt.
Het verwoordt ook ons verlangen dat Gods wil gebeurt in ons eigen leven en dat we zelf Gods wil willen doen.

Zo’n gebed wordt door God, onze Vader, verhoord.


Lees ook:

Wat doet het Onze Vader met jou?
Wat doet het Onze Vader met jou?

Voor zovelen in onze tijd is het Onze Vader een vorm geworden waar men nauwelijks verder over nadenkt. Lees meer »