Verlangen naar God

Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht,
zo smacht mijn ziel naar U, o God.
Mijn ziel dorst naar God,
naar de levende God;
wanneer zal ik komen
en voor Gods aangezicht verschijnen? Psalm 42:2-3

Smachten is een heel sterk woord. Het betekent dat je vreselijke dorst hebt, je hebt water nodig om in leven te blijven. Zo kan je ook naar de levende God verlangen, naar gemeenschap met Hem die je verkwikt en nieuwe kracht geeft.
Jezus heeft dat leven in gemeenschap met God werkelijk mogelijk gemaakt en verlangt om onze dorst te lessen.

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Johannes 7:37


Lees ook:

Een nieuw, gelukkig leven – door het kruis!
Een nieuw, gelukkig leven – door het kruis!

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »