Vrede Voor Jeruzalem

Bidt Jeruzalem vrede toe:
mogen wie u liefhebben, rust genieten;
vrede zij binnen uw muur,
rust in uw burchten. Psalm 122:6-7

Als je van Israël, het volk van God, houdt bidt dan om vrede voor hen. Vrede voor Israël betekent ook vrede voor de volken die rondom hen leven.
De allermeeste mensen, ook in het Midden Oosten, willen graag vrede, maar ze kennen de weg van de vrede niet. Jezus Christus ging die weg door zich te vernederen en absoluut zichzelf niet te zoeken. Als wij onze Heiland op deze weg die vrede brengt navolgen, worden wij door ons leven boodschappers van de vrede. God verhoort de gebeden van mensen die vrede weten te brengen in hun eigen omgeving. Laten we vrede brengen door de weg van de vrede te gaan en bidden om vrede voor Jeruzalem en al haar inwoners.

Jeruzalem zal de stad van de vrede worden, ook al lijkt het er nu helemaal niet op.

Bidt om vrede voor Jeruzalem en je krijgt zelf rust. Dat is de belofte van deze psalm.

Wij, van “Bemoedigende Bijbelteksten” willen Israël steunen en bemoedigen,


Lees ook:

Bid Jeruzalem vrede toe!
Bid Jeruzalem vrede toe!

Om te begrijpen wat er in onze tijd gebeurt in het Midden-Oosten, moeten we de Bijbel kennen. Lees meer »