wacht op de Here

Ik verwacht de HERE,
mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord;
mijn ziel wacht op de Here,
meer dan wachters op de morgen
Psalm 130:5-6

Er zijn niet zo veel mensen die zo intens verlangen naar de Here, hun God als in dit vers staat, maar wie dat wel doen worden rijk door Hem gezegend. Denk je eens in om in contact te mogen staan met de Schepper van hemel en aarde, zoals een kind met zijn vader.
Hij wil ons leiden en helpen, bijvoorbeeld in situaties waarin we niet weten wat we doen moeten.
“Ik hoop op zijn woord” Laten we dat ook doen. Woorden van God geven ons wijsheid en kunnen ons helpen bij alle levensvragen.
Ook bij psychische nood, als alles somber of uitzichtloos lijkt geeft het je hoop en verwachting om te geloven in God die je er doorheen helpt, ook al duurt het lang.
Onze vader die in de hemel is, zo begint het gebed dat Jezus zijn discipelen leerde.
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Laten we dus nooit een verdeeld hart hebben, maar oprecht alleen God zoeken.


Lees ook:

Jezus wil jouw goede herder zijn
Jezus wil jouw goede herder zijn

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen. Lees meer »

Psalm 130:5-6