Weest niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.

Worden niet vijf mussen verkocht voor twee duiten, en niet één van die is vergeten voor God. Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven. Lucas 12:6-7

Ons leven is als een damp; zo vluchtig. Net als de kleine mussen zijn we heel kwetsbaar.

Toch zijn we enorm waardevol voor God. Hij kent ons, zorgt voor ons en heeft een plan met ons leven als wij hem met ons hele hart liefhebben.

God is nog de zelfde als in de tijd van koningin Esther, toen Hij alles perfect leidde om de boze plannen van Haman, die de joden wilde uitroeien, te verijdelen. Dat wordt nog steeds gevierd met het Poerimfeest.


Lees ook: