Zachtmoedig en nederig

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.  Matteus 11:28-30

Jezus belooft om je rust te geven en nodigt je uit om bij hem te komen. Hij wil die rust ook werkelijk geven, maar dan moet je wel naar hem luisteren en doen wat hij zegt.
Het gaat er om dat we van hem leren on net als hij van harte zachtmoedig en nederig te worden. Daardoor krijgen we rust. Dan worden we bijvoorbeeld niet opstandig als er moeilijkheden komen. God weet ook van onze problemen en het juk van Jezus helpt ons te dragen wat we zwaar vinden.

We weten nauwelijks wat echte nederigheid en zachtmoedigheid is. We moeten het leren. Op school leer je eerder het tegenovergestelde. Er is zoveel onrust en stress die komt door hoogmoed en hardheid.

We kunnen in de bijbel lezen over Jezus, hoe hij zich gedroeg en wat hij zei in de verschillende situaties waar hij was. Dan kunnen wij bidden of God ons wil helpen en wijzen hoe dat moet in de praktijk van ons dagelijks leven.

We kennen onszelf niet zo goed, maar ontdekken onze hoogmoed als wij er mee bezig gaan om werkelijk nederig te worden zoals Jezus. Als je de hoogmoed die je bij jezelf ziet erkent dan wil Jezus je alle hulp geven om de hoogmoed te overwinnen en komt er nederigheid voor in de plaats. Zo ga je ervaren dat er steeds meer en een steeds diepere rust in je binnenste komt.


Lees ook:

“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn”
“Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn”

Dit zegt Jezus die hier zo van harte uitnodigt. Hij richt zich tot mensen die moe zijn van het leven onder het juk van hun eigen zonde. Die verdriet hebben, niet in de eerste plaats over de zonden van anderen, maar over zichzelf. Lees meer »